Jsou zde:  Úvodní stránka > Projekt PRO.dukt Weinviertel
PRO.dukt Weinviertel_LEADER Region Weinviertel Ost

Projekt PRO.dukt Weinviertel

Projekt PRO.dukt Weinviertel slouží k vytvoření sítě přímých prodejců a nových nabídek. Projekt podporuje propagaci produktů z regionu Weinviertel a vytváří předpoklady k tomu, aby se jednotliví producenti mohli navzájem poznat a vytvořit společnou síť pro odbyt svých produktů. PRO.dukt Weinviertel přináší podněty ke zlepšení kvality produktů, vyšší odbyt a lepší komunikaci.

 

Paleta výrobků z regionu Weinviertel je překvapivě široká: víno, meruňky, jablka, med, mouka, ovesné vločky, různé druhy oleje, lesní a zahradní plody, brambory, řemeslné výrobky a další. PRO.dukt Weinviertel tyto produkty propaguje, informuje o jejich sortimentu a zpřístupňuje širokému publiku kontaktní údaje producentů.

 

PRO.dukt Weinviertel je podporován dotacemi Spolkového ministerstva pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství, spolkové země Dolní Rakousko a Evropské unie. Kontaktní institucí a koordinátorem projektu je LEADER region Weinviertel Ost.

 

 

LEADER region Weinviertel Ost

Místní skupinová iniciativa Weinviertel Ost (německy Lokale Aktionsgruppe Weinviertel Ost) existuje již od roku 2007. V současné době zahrnuje 58 obcí z okresů Mistelbach, Gänserndorf a Korneuburg. Sídlem projektu LEADER je Wolkersdorf. O aktuálních iniciativách v rámci projektu informují webové stránky a facebook.

Seznam obcí zapojených do programu LEADER region Weinviertel Ost

 

Stěžejní aktivity

Pro aktuální období programu LEADER region Weinviertel Ost platí tři stěžejní aktivity: tvorba přidané hodnoty, přírodní a kulturní dědictví a veřejné blaho. PRO.dukt Weinviertel spadá svou oblastí tvorby přidané hodnoty do dílčí oblasti zaměřené na regionální produkty.

 

Podpora inovativních nápadů

Pokud máte nějaký inovativní nápad, který spadá do uvedených třech oblastí, tj. tvorba přidané hodnoty, přírodní a kulturní dědictví či veřejné blaho, na internetových stránkách LEADER regionu Weinviertel Ost se dozvíte, zda je možno ho finančně podpořit z programu LEADER. Najdete tam i výzvy pro přihlášení do projektu k vybraným titulům.

 

Teprve začínáme

S projektem PRO.dukt Weinviertel vzniká informační databáze produktů a producentů z regionu Weinviertel. Na tomto základě chce LEADER region Weinviertel Ost rozběhnout další iniciativy v oblasti kvality výrobků, inovací a marketingu. Producenti tak získají přehled a mohou se snadněji přidat do společné sítě. Uvažuje se o akcích se společnou prezentací produktů a o spolupráci při marketingu. Poznatky o nabídce a poptávce získané z internetových stránek se dají využít pro vývoj produktů. LEADER region Weinviertel Ost má v plánu spustit na tomto podkladě nové projektové výzvy.

 

Aktuálně platné projektové výzvy