Jsou zde:  Úvodní stránka > Pestrá krajina
Pestrá krajina_LEADER Region Weinviertel Ost

Pestrá krajina

Nasajte duch krajiny a ponořte se do vinného sklepa

Úrodná a pestrá krajina regionu Weinviertel se rozkládá na severovýchodě Dolního Rakouska. Charakteristický pro ni je mírně zvlněný reliéf. Úrodná půda, mírné podnebí a drobná rolnická hospodářství tvoří pestrý ráz kulturní krajiny vhodný k příjemnému pobytu a relaxaci. Na tomto místě žili lidé již v době kamenné a spoluvytvářejí její ráz již asi 40 000 let.

 

Od suchého travního porostu hory Buschberg až po nivy nížinných řek Dyje a Moravy je Weinviertel životním prostorem pro četné druhy zvířat a rostlin. Na několika místech byly zřízeny chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace, 8 evropských chráněných území, k nimž patří skalistá oblast Weinviertel a dyjsko-moravské nivy, součásti celoevropské sítě chráněných území pro zachování druhové pestrosti evropských regionů.

 

Kulturně historické zvláštnosti regionu Weinviertel nejsou všeobecné známé. Kdo je však objeví, dokáže pak o nich druhým nadšeně vyprávět. Uličky s vinnými sklepy se zanořují do sprašové půdy a obohacují ráz krajiny. Tvoří součást kulturního dědictví celého regionu. Z božích muk na okrajích cest vyzařuje historie, neboť tyto pomníčky označují a uchovávají to, co by jinak upadlo v zapomnění.